Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

Herrens Høytider(3.Mos 23):


Sabbaten

Pesach og det usyrede brøds høytid

Shavuot

Basunhøytiden/Yom Terua

Yom Kippur/Soningsdagen

Succot


Andre fester og markeringer:


Hanukkah

Purim

Se Hanukkahvideo med Norsk tekst