Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

Hanukka/innvielse

Det står ikke mye om Hanukka i Bibelen, men i Johannes 10:22 leser vi at Yeshua var med på feiringen.

22 Hanukkafesten ble nå holdt i Jerusalem, og det var vinter. 23 Yeshua gikk omkring i templet, i Salomos buegang.


Les også Danielsboken kap.11


Hanukka er ikke en av Herrens høytider som man er pålagt å feire om man skal kalles Hans folk. Det er allikevel fint å kunne feire den for å minne seg selv på om å fylle olje på lampen, og rense seg selv (Hanukka innvie seg selv) fra å gjøre hedenske skikker.

Historien står i Det gamle testamentets apokryfiske skrifter, første Makabeerbok 1 til 4.

I år 168 f.Kr erobret grekerne med general Antiokos IV Epifanes Jerusalem. De vanhelliget tempelet, og den 15. desember satt opp en statue av solguden Zevs, som Antiokos IV Epifanes fikk laget i sitt bilde. De innviet det hele den 25. desember ved å slakte en gris på alteret.

Jøder som ikke ville tilbe denne hedenske guden, ble henrettet. Familiene lærte derfor barna sine fra skriftene i smug, og om det kom kontroller, sa de at de spilte spill (dreidel). Dreidel er en snurrebass med fire bokstaver: nun, gimmel, hei, shin. Det ble opprettet en motstandsbevegelse under ledelse av Juda Makkabi. Makkabeerne klarte å gjenerobre Jerusalem i år 164 f.Kr. 

De startet med å rive ned og kaste ut hedenske symboler fra tempelet. Den 25. kislev etter bibelsk kalender startet rensingen av tempelet. Dette året sammenfalt 25. kislev med 25. desember. De begynte å rense solgudsdyrkelsen ut av tempelet denne dagen, som er den første dagen i Hanukka.

Legenden sier at de kun hadde en liten forseglet flaske med hellig olje til å rense tempelet. Dette var nok til en dag, mens de trengte olje til åtte dager. Det sies videre at Gud utførte et mirakel, og lot ilden brenne i åtte døgn, og tempelet ble renset.

Utdrag fra Makabeerboken