Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

Troens Hebraiske Røtter er en forening bestående av personer fra Hedmark / Oppland fylke. Vi tror at Yeshua (Jesus) er Messias, Guds sønn og ønsker å følge og lyde ham som de første disiplene i Jerusalem gjorde. Vi ønsker å være til inspirasjon for dem som har spørsmål og ønsker å lære mer om vår frelse / frelser. En av våre hjertesaker er å feire alle Herrens høytider som åpenbarer Yeshua for oss på en så rik måte.


Vi tror at hele Skriften fra 1. Mosebok - Åpenbaringen er innåndet av Gud og er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2 Timoteus 3:16,17.


Vi tar avstand fra ”Flat jord-bevegelsen”!


Våre trospunkter