Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

Basunhøytiden / Yom teruah

2017


21/9  1 Tishri

22/9  2 Tishri


Da man ikke kan forutse når måneden kommer til syne, har jødene lagt til en ekstra fridag

Lesing dag 1


1 Mos 21, 4 Mos 29:1-6, 1. Samuel 1:1-2:10, Matt 24

Lesing dag 2


1. Mos 22, 4. Mos 29:1-6, Jer 31:2-20, 1 Tess 4:13-18, Åp 8-9, Hebr 11:17-19