Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

LØVHYTTEFESTEN / SUKKOT

Løvhyttefest på Haraset

2. - 11. Oktober 2020