Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

LØVHYTTEFESTEN / SUKKOT

Dagene starter ved solnedgang kvelden før de oppgitte datoer