Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

Yom kippur / soningsdagen

lesinger

Formiddagen


3. Mos 16, 4. Mos 29:7-11

Jes 57:14 til 58:14, 52:13 til 53:12

Rom 3:21-26, Heb 7-8


Ettermiddagen


3. Mos 17-18

Jona 1-4, Mika 7:18-20

Heb 9-10