Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

Succot - LøvhyttefestenDag 1: 3. Mos 22:26-23:44, 4. Mos 29:12-16 , Sak.14:1 til 14:21, Joh. 7:37 til 7:39

Dag 2: 3. Mos 22:26 - 23:44, 4. Mos. 29:12 - 29:16,1. Kong. 8:2 til 8:21, Joh. 7

Dag 3: 4. Mos. 29:23 til 29:28, Ese. 38:18 til 39:16

Dag 4: 4. Mos. 29:26 til 29:31, Ese. 38:18 til 39:16, Joh 7:37 til 7:39

Dag 5: 4. Mos. 29:23 til 29:28, Ese. 38:18 til 39:16, Joh 7:37 til 7:39              

Dag 6: 4. Mos. 29.26 til 29:34, Joh 7:37 til 7:39

Dag 7: 5. Mos. 14:22 til 16:17, 4. Mos. 29:35 til 30:1, 1. Kong. 8:54 til 8:66, Matt. 17:1 til 17:9

Dag 8: Simchat Torah: 5. Mos. 33:1 til 34:12, 1. Mos 1:1 til 2:3, 4. Mos. 29:35 til 30:1,

           Jos. 1:1 til 1:18, Matt. 5 til 7, Mark. 12:28 til 12:34, Rom. 7 til 8, Åp. 21:1 til 22:5 +               Parasha 54